Välkommen till föreningen SABA –
Sabas Arbete Bland Analfabeter i Pakistan!

Föreningen SABA har som främsta uppgift att stötta och bistå organisationen Growing Kids & Youth Care Organisation i Sahiwal, Pakistan med fokus på utbildning. Versalerna S A B A syftar på kvinnan Saba Ashgars arbete bland analfabeter. Analfabetism är utbredd i Pakistan varför Saba brinner för att hjälpa barn och unga ut ur fattigdom genom att ge dem utbildning.

Läs mer

Föreningen SABA

Saba Ashgar, en ung kvinna i Pakistan hade på eget initiativ börjat ta hans om hemlösa och föräldralösa barn. Sabas drivkraft var och är att hjälpa barn bort från fattigdom och att utbildning är vägen till en bättre framtid.

Saba Ashgar hade sänt ut ett nödrop i cyberrymden eftersom hon hade akut behov av pengar till mat för barnen. Börje Grop från Enköping fångade upp Sabas nödrop men saknade nödvändiga kontakter för att hjälpa henne. Via radions Ring P1 kom Börje i kontakt med Göran Andersson från Töcksfors som i sin tur kontaktade Folke Andersson i Loo, vilka båda hade erfarenhet av hjälpverksamhet i olika länder.

Ett första besök gjordes hos Saba i Sahiwal, Pakistan (se karta) oktober 2013 av Börje Grop och Folke Andersson. Saba och hennes bror Naveed mötte på flygplatsen i Lahore och visade sig vara från en mycket välkomnande och gästvänlig familj.

Redan vid detta första besök av Börje och Folke konstaterades det att hela situationen var ohållbar för barnen. Saba hade tagit hand om nio barn i sina föräldrars hus och hade endast omkring 15 kvadratmeter till sitt förfogande där hon gav dem mat, sovplats och undervisning.

Föreningen SABA bildades strax efter hemkomsten från Pakistan den 23 oktober 2013 och styrelsen började arbeta för att hitta ekonomi för att kunna hjälpa Saba och hennes organisation Growing Kids & Youth Care Organisation.

Föreningen SABA har som främsta uppgift att stötta och bistå Saba i hennes arbete bland barn och unga i Sahiwal, Pakistan med fokus på utbildning. Versalerna S A B A syftar på Sabas Arbete Bland Analfabeter. Analfabetism är utbredd i Pakistan varför Saba brinner för att hjälpa barn och unga ut ur fattigdom genom att ge dem utbildning.

Föreningen består av en styrelse som sammanträder regelbundet och håller tät kontakt med Saba och hennes medarbetare. Flera personer ur styrelsen, men också ifrån Föreningen Vindens styrelse i Alingsås, har besökt Sabas arbete genom åren. Alla gåvor och insamlade medel går oavkortat till arbetet.

Under de år som Föreningen SABA har funnits har mycket hänt. Våren 2015 kunde Saba och barnen flytta in i ett nybyggt hus i utkanten av Sahiwal, ett hus som barnen döpte till ”Dream home” (huset på bilden, skolan ligger bakom den blå-vita muren). Här fanns nu utrymmen för sovrum, kök och möjlighet att komplettera huset med fler våningar. Det visade sig snart att skolan behövde separeras från Dream home vilket ganska snart ledde till att en skola byggdes på mark i direkt anslutning till Dream home. Denna byggnad var klar 2017. Omkring 45 unga får här utbildning av lärare. Skolan är registrerad och godkänd av myndigheterna.

Under 2021 fick Saba besök av några mammor från Harappa som ligger cirka 20 km ifrån Sahiwal. De frågade om möjligheten för Saba att starta en skola i deras område i Harappa då en sådan saknades. Detta ledde till att Föreningen SABA kunde hjälpa till med hyra av lokal och anställning av lärare även här. Mammorna hade uppskattat antalet barn som skulle bli aktuella för skolan till 20-25 personer. Vid uppropet kom över hundra barn.

Innan första kontakten med Saba hade hon startat ett litet sycenter för att ge unga flickor en möjlighet till ett eget yrke och till försörjning. Denna skola finns kvar, också här är en lärare anställd.

Föreningen SABA är den enda gåvogivaren till Sabas arbete. Saba är alltså helt beroende av det ekonomiska stöd vi bidrar med från Sverige för drift, underhåll och löner varje månad.

Föreningen har förutom de löpande kostnaderna haft möjlighet att vid flera tillfällen förmedla ekonomisk hjälp vid katastrofer i regionen. Detta genom extra riktade donationer från givare. Som exempel kan nämnas översvämningarna under 2022 då en tredjedel av Pakistan stod under vatten.

Stöd SABA

ENGAGEMANG SOM GÖR SKILLNAD!

Ge en gåva

GE EN GÅVA

Stöd arbetet i Pakistan

Sponsorskap

BLI SPONSOR

Förändra ett liv

Medlem

BLI MEDLEM

Hjälp oss att göra skillnad

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Föreningen SABA har inga administrativa kostnader förutom bankavgifter. Alla gåvor går oavkortat till föreningens arbete i Pakistan.


GE EN GÅVA

Vill du vara med att stödja föreningen SABAs arbete bland behövande i Pakistan är du välkommen att göra det genom en gåva, regelbundet givande eller sponsring. Använd bangiro eller Swish. Stort tack för ditt stöd!

Bankgiro: 503-8757
Swish: 123 691 7314


BLI SPONSOR

Våra regelbundna givare är vår starkaste grund i föreningen SABA. Privata gåvogivare och nedanstående organisationer gör arbetet i Pakistan möjligt.

Är du intresserad?
Kontakta oss via kontaktformuläretBLI MEDLEM

Genom att bli medlem i föreningen SABA hjälper du till att göra skillnad. Medlemsavgiften för 2024 är 250 kronor och betalas per kalenderår. Årsmöte hålls i januari/februari varje år. Kallelse skickas ut via e-post.
Välkommen att fylla i formuläret nedan om du vill bli medlem.