Februari 2021

Syskolan, förutom barnhemmet och den vanliga skolan, är en del av föreningen Sabas stöd till arbetet i Sahiwal. För närvarande kommer nio flickor till utbildningen två timmar varje dag för att lära sig ett yrke inom sömnad och därmed få möjlighet till egen försörjning. Här finns sedan tidigare fyra symaskiner vilka i dagarna utökats med ytterligare två.

Golvet är sömnadselevernas naturliga arbetsplats. Föreningen har tidigare erbjudit inköp av lämpliga möbler men man föredrar att sitta på golvet och arbeta. Läraren heter Rubina Javeed och avlönas genom vår försorg.