Maj 2021

Varje dag hämtar och skjutsar Naveed de här barnen till och från skolan med den här bussen. Barnen bor på andra sidan staden och skolvägen för lång och farlig för att de skall kunna komma själva. Vår skola är avgiftsfri och därför får barnen på detta sättet en möjlighet till skolgång eftersom föräldrarna inte har möjlighet att betala skolavgifter.