Oktober 2021

Några mammor kom till Saba och frågade om hon kunde starta en skola i deras by Harappa.

I byn finns ingen skola och barnen går sysslolösa under dagarna. Mammorna trodde att det skulle komma cirka 30 barn. Föreningen Saba lovade att ansvara för ekonomin och stöttning. När skolstarten äntligen kunde bli efter sommarhetta och ytterligare lockdown för Covid kom så många barn att vid 100 elever fick de sätta stopp. Tre lärare är anställda och skolböcker finns till alla elever. Fortfarande behövs fler stolar och alla elever skall ha uniform.

Tack för att ni hjälper till att ge barnen bättre förutsättningar för deras framtid!