Reserapport från besöket i Pakistan 11-17 mars 2024

Äntligen har Föreningen SABA fått möjlighet att på nytt besöka arbetet i Sahiwal efter sex års uppehåll. Dröjsmålet har framför allt berott på avslag på visumansökan och Covid 19. Föreningen har kontakt med arbetet via Saba Ashgar, som är ledare för Growing Kids and Youth Care Organisation, varje vecka och har därför kunnat följa upp arbetet på ett tillfredsställande sätt genom åren

Folke Andersson som är Föreningen SABA:s ordförande och Peter Lundbäck, musiker från Göteborg, landade i Lahore tidig tisdag morgon den 12 mars. Naveed Ashgar välkomnade Folke och Peter på flygplatsen med blommor.

Väl framme i Sahiwal och Dream home välkomnades vi varmt av Saba, systern Ana och alla barn/unga med blommor och blomsterregn som också är en tradition och ett uttryck för glädje i Pakistan. I samband med ankomsten invigdes också den tredje våningen på Dream home mer officiellt med bandklippning, salut och blombladshyllning. Firandet följdes av en rundvandring på Dream home och den intilliggande skolan. Vi konstaterade att byggnaderna underhålls och sköts mycket väl.

Onsdagen användes till att besöka skolan i Harappa, cirka 30 minuters bilväg från Dream home. Skolan är relativt nystartad efter några mammors önskan om hjälp för att deras barn skulle få möjlighet till utbildning. Skolan ligger i en del av Harappa med stor sysslolöshet och begränsade inkomster varför barnen saknat möjlighet till utbildning då övriga skolor är avgiftsbelagda. Föreningen SABA har därför haft möjlighet att avlöna lärare och betala hyra för några enkla skollokaler så att eleverna kan få undervisning. Vid besöket på skolan gav Peter en uppskattad musiklektion och kunde lämna över en keyboard som gåva till skolan. Efter detta bjöd vi på saftkalas på skolans tak.

Senare samma dag inbjöd syskonen Ashgars föräldrar till en ”pre-birthday” för en syster till Ana, Saba och Naveed i centrala Sahiwal. Det var här Saba startade med att ta hand om nio barn i sina föräldrars hus och där hon disponerade ett rum på cirka 15 kvadratmeter. Här åt, sov, lekte och undervisades barnen av Saba. Under 2015 invigdes Dream home och den intilliggande skolan 2017.

Torsdagen började med en avslutningsfest för skolbarnen. Senare besöktes det Sycenter i centrala Sahiwal som Saba också driver med hjälp av Föreningen SABA. Här får unga kvinnor utbildning som kan hjälpa dem till en inkomst och därmed ett bättre liv. De åtta eleverna som deltar i den nuvarande kursen uttryckte stor tacksamhet och uppskattning över möjligheten till yrkesutbildning. Vi fick också se den ”Saloon” som kursens lärare fått hjälp att starta med hjälp av microlån. Här smyckas brudar inför sina bröllop. Lärarens kommentar var ”good business” med tummen upp och ett leende.

Den buss som framför allt används för att hämta och köra hem skolbarn är väldigt sliten och behöver ersättas. När besök ska göras vid skolan i Harappa åker numera Saba och hennes bror Naveed motorcykel i alla väder på en starkt trafikerad väg då de inte vågar köra bussen så långt bort.

På torsdagskvällen bjöd vi till fest. Vi hade köpt in hamburgare med tilltugg och firade med hela skaran på Dream home. En bok om Sverige, ett stort sverigepussel och en glasskål överlämnades bland annat som gåvor till Dream home men också en keyboard som Peter hade ombesörjt.

Under fredagen gjordes ytterligare ett besök i Harappa. Lokalen som används som skola är inte lämplig men utbudet av andra hyreslokaler är starkt begränsat. Området är mycket fattigt men en tomt här kostar cirka 7000 dollar vilket är ungefär halva priset mot andra sidan av staden. Därtill kommer kostnaden för byggnaden. Det har även uttryckts önskemål från kvinnorna i området om ett sycenter också här.

Besöket på skolan i Harappa avslutades med ytterligare en takfest med chips, godis och kakor. Efter detta gjordes ett besök på stadens museum som visar att Harappa är en mycket gammal boplats/stad. Återresan till Sahiwal gick genom jordbrukslandskap och små samhällen. Vi passerade några tegelbruk vilka är oerhört vanliga i denna del av Pakistan. Att arbeta på ett tegelbruk innebär slavliknande arbetsvillkor.

Lördagen användes för samtal och förberedelser inför hemresan. Efter ett avsked framåt kvällen lämnade vi Dream home och våra vänner för att resa tillbaka till Sverige. Några timmar senare tog vi farväl av vår vän Naveed som följt oss till flygplatsen. Vi landade lyckligt på Landvetter nöjda och tacksamma efter en intressant och inspirerande resa.

Tillägg:
Alla Föreningen SABA:s skolor är avgiftsfria och allt material är gratis. Endast barn från fattiga förhållanden blir antagna.

Efter hemkomsten har Föreningen SABA beslutat att ge medel för att starta ett sycenter i Harappa. Vi har också beslutat att skolbänkar och stolar skall köpas in så att ytterligare ca 30 barn kan börja skolan i Harappa.