Februari 2021

Syskolan, förutom barnhemmet och den vanliga skolan, är en del av föreningen Sabas stöd till arbetet i Sahiwal. För närvarande kommer nio flickor till utbildningen två timmar varje dag för att lära sig ett yrke inom sömnad och därmed få möjlighet till egen försörjning. Här finns sedan tidigare fyra symaskiner vilka i dagarna utökats med ytterligare två.

Golvet är sömnadselevernas naturliga arbetsplats. Föreningen har tidigare erbjudit inköp av lämpliga möbler men man föredrar att sitta på golvet och arbeta. Läraren heter Rubina Javeed och avlönas genom vår försorg.

Januari 2021

Efter att startdatum flyttats fram flera gånger har skolorna i Pakistan äntligen öppnats upp igen efter att ha varit stängda under en längre tid. Detta på grund av pandemin och smittorisken. Det var glada barn som äntligen fick komma tillbaka till skolan igen. Där det varit möjligt har lärarna haft ”hemundervisning” med eleverna. När nu skolan öppnat igen har föreningen Saba genom våra givares bidrag också haft möjlighet att köpa in två datorer för undervisningen. Tack för gåvor och bidrag till de barnens framtid.

 

 

December och Jul 2020

Skolorna är fortsatt stängda men trots dessa omständigheter beslutade skolans ledning att ordna ett julfirande med barn och lärare då detta betyder mycket för barnen. Tack alla ni som är med och bidrar och gör detta möjligt!

      

November 2020

Pakistan är hårt drabbat av Covid19 vilket är särskilt kännbart för den fattiga delen av befolkningen då allting blivit dyrare. Hela det Pakistanska samhället är just nu nedstängt efter några veckors lättnader i höst. Skolorna är därmed stängda igen och enligt myndigheternas beslut till och med den 10 januari. Efter det tas beslut om man ska öppna upp. Detta innebär att barnen åter igen får försöka studera hemma.

Vintern har kommit till Sahiwal med rått och fuktigt väder. De flesta hus saknar uppvärmning inomhus varför det gäller att klä sig varmt. Trots omständigheterna är alla på Dream Home upptagna av att förbereda julen, en högtid de ser fram emot och gläds inför.

Oktober 2020

Det ofrivilliga skoluppehållet under Corona och lock down har gjort att när barnen kom tillbaka till skolan saknade en del skoluniform helt . En del saknade bara vissa plagg men för de här barnen behövs kompletteringar. Barnen kommer från fattiga familjer och kanske har uniformerna också använts hemma. Skoluniformen är viktig för det ger status om skolan har uniform.

September 2020

Från den 23 september är skolorna på nytt öppnade i Pakistan. Uppehållet har varit länge. Sex månaders uppehåll innebär att skolan nästan får göra en nystart innan allt är normalt igen. Efter de möjligheter som funnits i coronatider har lärarna försökt att hjälpa de barn som bor i lärarnas närhet.

  

Augusti 2020

Sycentret är del av arbetet i Sahiwal som föreningen SABA stöttar. I sycentret får unga flickor tillfälle att lära sig ett yrke men är även en social  mötesplats för dem. De flesta saknar utbildning men genom att kunna ett yrke har de också möjlighet att bidraga med försörjning till sin familj. De får också en högre status i sitt sammanhang. Den naturliga arbetställningen för flickorna är att sitta på golvet och symaskinerna drivs med handkraft. Nu finns det fem symaskiner men de har önskemål om fler. Lärarinnan sedan flera år tillbaka heter Robina, hon får lön som föreningen SABA betalar.

  

Juni/Juli 2020

Situationen i Pakistan är fortsatt besvärlig. Den planerade skolstarten för skolorna 15 juli har än en gång flyttats fram på obestämd tid. Många större städer är i ”locked down” och människorna har det fortsatt svårt. Bilden är på skolböcker för barnen i Dream Home men också på några av de som fått matpåsar, främst är det ensamstående föräldrar som vi försökt att hjälpa.

   

Maj 2020

Det Pakistanska samhället är fortfarande till stora delar stängt på grund av covid-19 pandemin men man har lättat något på restriktionerna. Vissa butiker har öppet några timmar om dagen och planen är att öppna landets skolor igen omkring den 15 juli. Barn och vuxna på barnhemmet Dream home mår bra och alla ser fram emot att skolan ska öppna igen. Det är dock fortsatt besvärligt för de skolbarn vars föräldrar är daglönare då de i nuläget saknar möjlighet till arbete och därmed inkomster.

   

 

April 2020

Coronaepidemin har även drabbat Sahiwal med allt vad det innebär av stängda arbetsplatser och skolor. Den fattiga befolkningen är dagavlönade varför situationen är ytterst allvarlig för våra elever och deras familjer då deras inkomster uteblir. Familjerna har fått ett litet akutbidrag som hjälp, här nedan är bilder på några av familjerna.

      

Februari 2020

Under februari månad avslutades skolterminen med examensprov. Eleverna måste vara godkända för uppflyttning till nästa klass. Efter ett kort uppehåll började den nya terminen i mars månad.

        

Kortfattat om Pakistan

Pakistan, formellt Islamiska republiken Pakistan (engelska: Islamic Republic of Pakistan; urdu: اسلامی ﺟﻤﻬﻭرﻳہ پاکستان), är ett land i Sydasien. I juli 2016 var Pakistan det sjätte folkrikaste landet i världen med en befolkning på cirka 193 miljoner. Det gränsar i öst till Indien, i norr till Kina, i nordväst till Afghanistan och i väst till Iran. I söder har landet en kust mot Arabiska havet, och delar där en sjögräns med Oman. I området har det mycket länge funnits jordbruk och cirka 2600–1500 f.Kr. dominerades det av Induskulturen. Från 1858 ingick nuvarande Pakistan i Brittiska Indien och 1947 blev landet självständigt. Majoriteten av invånarna är muslimer, vilket avspeglas i landets formella namn.

Fortsätt läsa ”Kortfattat om Pakistan”

Ny termin

En ny termin har just börjat och några av barnen tillsammans med Rehana och Saba visar glatt upp det nya skolböckerna som precis inhandlats för de pengar som vi regelbundet skickar.

Se större bild

Många föräldrar frågar om deras barn kan få gå i skolan eftersom den är avgiftsfri och vänder sig till de fattiga barn vars föräldrar inte har råd att betala skolavgifter. Vi hoppas att kunna anställa ytterligare en lärare och därmed också kunna öka antalet elever.

Examensprov genomförda

Skolarbetet fortsätter och klasserna har genomfört sina examensprov. Eleverna har därmed fått möjlighet att kvalificera sig för nästa klass.

Barnen på Dream Home mår bra och arbetet med tredje våning är  helt klart inom kort. Barn och vuxna ser fram emot att få göra en slutstädning efter att ha bott på en arbetsplats under lång tid.

Fasaden snart klar

Nu har skolan varit igång några veckor efter juluppehållet. I det intilliggande barnhemmet Dream Home har arbetet med att klä fasaden med ett tegelmaterial gått in i slutfasen (se bild). Just nu slutförs också arbetet invändigt på tredje våning.

Se större bild

Fasadarbete

Arbetet med att få fasaden färdig fortsätter. Förhoppningsvis skall det vara klart före jul. Därefter kommer rummen på tredje våningen att göras klara.

Se större bild

Nu har vintern med lägre temperaturer kommit. Framför allt är nätterna kalla och eftersom inte någon form av uppvärmning finns är det varma och tjocka täcken som gäller.

Se större bild

23 Oktober 2013

Idag den 23 oktober är det fem år sedan Föreningen SABA bildades. Föga anade vi då att så mycket skulle hända under de här åren.

Efter vårt första besök i början av oktober 2013  insåg vi att det arbete den unga Saba bedrev bland hemlösa och fattiga barn i sina föräldrars hus behövde större och mer anpassade lokaler men också ett regelbundet stöd.

Under de här åren har vi fått vara med om att bygga  ett barnhem i tre våningar samt en skola. Den sista våningen på barnhemmet görs klar i dagarna. Barnen har gett sitt hem namnet ”Dream Home”.

Skolan ligger i omedelbar anslutning till barnhemmet. Här finns nu fyra klassrum med möjlighet att utöka till fler. På skoltomten har man gjort i ordning en liten gräsmatta och en mindre yta för lek.  Tomten är inhägnad för att vara en säker plats för barnen.

TACK till er alla, Secondhandbutiker, föreningar, företag och enskilda människor som varit med under de här fem åren och genom gåvor och bidrag förändrat och skapat möjligheter till en bättre framtid för de här barnen.

Nymålade klassrum

Skolans fyra klassrum har målats efter sommaren. På bilden ser vi läraren Rehana tillsammans med en av klasserna.

Se större bild

 

Samtidigt som undervisningen  pågår finns byggnadsarbetare på plats för att färdigställa den sista delen av Dream Home. Detta innebär en tillfälligt ganska stökig miljö för barnen.

Se större bild

Huset växer

Nu håller sista delen av byggarbetet på Dream Home på att slutföras. När tredje våningen är färdigställd kommer hela huset att bekläs med tegelbrickor. Tegelbrickor är ett bra sätt att skydda mot både regn, vind och sol. Man avslutar arbetet på Dream Home med att göra klart rummen på tredje våning invändigt.

Se större bild