Februari 2023

Det har varit ett dramatiskt år för Saba och hennes medarbetare i Growing kids. Smittorisken för Corona begränsade skolans möjligheter i början av 2022. Sedan kom den extrema hettan med värme upp till 45 – 50 grader som omöjliggjorde all aktivitet. Därefter kom de oerhörda regnmängder som lade en tredjedel av Pakistan under vatten och berövade många människor hem, arbete och allt de ägde.

TACK för ert stöd som gjort det möjligt att vi kunnat hjälpa några hundra familjer både med akuthjälp samt också stöd med förnödenheter och möjligheten till att reparera sina hem!

På en bild syns elever tillbaka i skolan i Dream Home och på den andra elever i skolan i Harappa samlade på en torr höjd i anslutning till skolan. Den tredje bilden visar familjemedlemmar som kommit för att hämta hjälppaket till sina familjer i området som drabbats av översvämningarna. Perioden december till januari är deras vinter, även om det sällan blir minusgrader är det råkallt och kyligt.

(Klicka på resp. bild för större bild)