November 2022

De svåra översvämningar som drabbat stora delar av Pakistan har förändrat livet för oerhört många familjer. Några bilder visar situationen från vårt sammanhang omkring Sahiwal. Vi har haft möjlighet att hjälpa först med matpaket och nu även har ca 70 familjer fått 50 dollar var för att hjälpligt kunna reparera sina hus och kunna flytta hem igen. Hittills har över 300 familjer fått hjälp med mat och pengar. Så fort vattnet rann undan i skolorna var man redo att återställa klassrummen och på nytt starta undervisningen.

Tack till våra sponsorer!

(Klicka på resp. bild för större bild)