September 2022

Översvämningskatastrofen i Pakistan

Även om området kring Sahiwal inte är värst drabbat så är ändå katastrofen en verklighet för många människor där . Många har blivit hemlösa och förlorat allt de äger. Det mest akuta behovet är just nu mat, friskt vatten och mediciner. Utifrån de begränsade möjligheter vi har försöker vi ända hjälpa till att lindra nöden för de mest drabbade. Trots det extrema vädret har skolorna ändå kunnat ta emot eleverna och bedriva undervisning.

Tack för ditt bidrag och stöd som gör så stor skillnad för barnen på Dream home och i skolorna!

(Klicka på resp. bild för större bild)