Juni/Juli 2022

Monsunregnen har i år varit intensiva i Pakistan med svåra översvämningar som följd. Barnhemmet har klarat sig hyfsat men för många andra är det katastrof. Skolstarten har flyttats fram eftersom många skollokaler är under vatten och vägar oframkomliga och farliga för barnen. När skolorna väl kan starta igen så är det ca. 150 barn i de två skolorna som får möjlighet till undervisning genom föreningen Saba.