Januari 2022

När skolan åter startade i Harappa efter juluppehållet fanns alla bänkar levererade och alla barnen hade en bänkplats vid återkomsten. Lokalerna är inte byggda för skola men elevernas lust att lära och lärarnas ambitioner överbryggar svårigheterna.