Mars 2022

Lite bilder från skolarbetet i Pakistan. Eleverna i Harappa är i full färd med att göra examens provet för att kunna få börja i nästa klass efter ett korta uppehåll före nästa termin. Asha heter den nya läraren på bilden tillsammans med Saba. Asha skall arbeta i skolan vid Dream Home.